# تاریخ_تامین_اجتماعی

یزد از بنیانگذاران تامین اجتماعی – خدمات اجتماعی در جهان

یزد محور خدا پرستی و پرهیزکاری و  از بنیانگذاران تامین اجتماعی – خدمات اجتماعی در جهان ( از قریب به هزار سال پیش از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید