تاریخ تمدن یزد ؛ انسان یزدی ، مردم و جامعه یزد (2)

 

قنات قدیمی

تاریخ تمدن یزد ؛ انسان یزدی ، مردم و جامعه یزد (2)

در بررسیهای انسان شناسی و مردم شناسی تاریخی که نهایتا" به شناخت فرهنگ و تمدن تاریخی یک جامعه ، یک شهر تا یک کشور و یک منطقه می رسد ، نه آنچنان نام حکٌام و اختلافات و جنگهای آنان مهم است و نه تشریفاتی که قائل می شده اند ؛ بلکه اصل بر « ارزش » های آن جوامع است که چون پیش از این گفته شد غالبا" در تاسیسات ، به ویژه تاسیسات عمومی شهری یا باصطلاح امروز بناهای تاریخی متجلی شده اند ؛ و کمٌ و کیف آنها مبیٌن اوج یا حضیض جامعه در این یا آن برهه از تاریخ است ؛ و باز همانطور که نقل شد اوج این ساخت و سازها در حدود هزار سال پیش از این یکی از بزرگترین دوره های رونق و شکوفائی یزد در طول تاریخ را رقم می زند (1)

 

(1) « قبل از استقرار کاکویان در یزد آنجا شهری متوسط بود که تاثیر بسیار ناچیزی در عرصهء گستره ء تاریخ ایران داشت . آنطور که از اصطخری ( ح 340 ق . / 951 میلادی ) دانسته می آید یزد در سدهء چهارم ق / دهم م . شهری بوده است با برخی برج ها و باروها و یک دژ (= حصن ) که دو دروازهء آهنین - « باب ایزد » و « باب مسجد » داشته و این دروازهء مسجد متصل به جامع آنجا بوده است .

لذا کاکویان نخستین کسانی نبودند که باروی پیرامون شهررا بسازند . هرچند که مال ایشان به مراتب بهتر از قبلی بوده است . هم چنین ، اینان کارهای بسیاری با احداث قنوات از برای آبرسانی به شهر و آبیاری کشتزارها و باغستان ها انجام دادند . چنان که علی رغم قرب جوار با کویرلوت میوه های آنجا با کیفیت عالی حاصل آمدهمازاد آنها صادر می شد . » .

/ 0 نظر / 99 بازدید