آیا زیارتگاههای یزد تبدیل به امامزاده شده اند ؟

 

مردم یزد زیارتگاه دو دختر را در بخش جنوب غربی مسجد جامع معرفی می کردند

 

آیا زیارتگاههای یزد تبدیل به امامزاده شده اند ؟

زیارتگاههای یزد ، اکثرا" عوامی مینمایند و نه علمی ؛ مردمی مینمایند و نه منطقی...

درهمین یزد زیارتگاههائی مربوط به قبل از اسلام وجود دارند ؛ و حتی برخی ساختمان بسیار قدیمی « دوازده امام » را زیارتگاهی از زرتشتیان معرفی می کردند که به تصرف حکٌام مسلمان یزد در آمده و نام دوازده امام بر آن نهاده اند .

چنین ساختمانهائی که در یزد زیارتگاه ، گنبه ( گنبد ) مقبره و امثالهم نامیده می شده است اصلا" و ابدا" از شواهد زندگی شیعیان به شمار نمی رود ؛ و قرن ها پیش از ایشان وجود داشته است ....

.... و امٌا دوران رونق مقبره سازی و بر افراشتن گنبدی بر آن را ، به درستی ، به دوره سلجوقیان و تحت تاثیر ایشان ، که شیعه دوازده امامی نبوده اند ، نسبت می دهند . در آن زمان ساختن گنبد یا بطور کلٌی مقبره بر قبر بزرگان و بخصوص حاکمان مرسوم شده است .

در تاریخ جدید یزد ، در ذکر دختران فرامرز کاکوئی که به دستور سلطان سنجر سلجوقی ، و عملا" صوری ، به حکومت یزد منصوب شدند و عند الاقتضاء مردانی توانا را به عنوان اتابک برای مدیریت  یزد انتخاب کردند و حکومت اتابکان یزد را پایه نهادند آمده است :

« در جنب مسجد جمعه قدیم جماعتخانهء مروٌح بساختند جهت زمستان خانهء مسجد ، و در جنب جماعتخانه گنبدی جهت مدفن خود بساختند و در آنجا مدفون اند و مردم به زیارت روند و حاجت خواهند و به مراد رسند .

پس :

-      اصل بر زیارت است

-      حاجت خواستن از مدفونین همان است که انسانشناسان غربی آنرا به مرده پرستی نسبت می دهند ؛ بنابر این در استدلال حقٌانیت این عمل گفته شده است که :

-      و به مراد رسند

از اینجاست که شکافی میان اسلام راستین و در واقع خدا پرستی بین مسلمانان ، و دین ایشان ، ظاهر می شود ؛ و شاید به منظور پر کردن این شکاف است که میبایست به مدفون وجهه ی مؤمن و حتی تقدس داد ه شود و شاید ساده ترین راهش این بوده است که وی را از احفاد پیامبر اسلام و در واقع فرزندش حضرت فاطمه زهراء و دامادش و خلیفه مسلمین ، علی بن ابیطالب ، معرفی کنند .

/ 0 نظر / 320 بازدید