مبتنی : مردم شناسی - باستانشناسی - تاریخ ناحیه یزد

مبتنی بر روشهای پیشرفته ی مردم شناختی ( و جامعه شناختی ) و باستانشناختی در جهان پیشرفته ، عاشقانه به تاریخ ناحیه یزد و گاه سایر نقاط ایران عزیز می پردازد استفاده با ذکر کامل منابع - ماخذ ، و نام پژوهشگر وبلاگ کاملا" آزاد است .

آیا زیارتگاههای یزد تبدیل به امامزاده شده اند ؟

  مردم یزد زیارتگاه دو دختر را در بخش جنوب غربی مسجد جامع معرفی می کردند   آیا زیارتگاههای یزد تبدیل به امامزاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 319 بازدید

یزد از بنیانگذاران تامین اجتماعی – خدمات اجتماعی در جهان

یزد محور خدا پرستی و پرهیزکاری و  از بنیانگذاران تامین اجتماعی – خدمات اجتماعی در جهان ( از قریب به هزار سال پیش از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید
آبان 96
1 پست
مهر 96
4 پست
شهریور 96
9 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
14 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
14 پست
مرداد 93
21 پست
تاریخ_یزد
13 پست
کاکویان
2 پست
آهنگری
1 پست
باغ
1 پست
کشاورزی
1 پست
قنات
1 پست
ده
1 پست
دژ
1 پست
قنوات
1 پست
شهر_خدا
1 پست
هرات_یزد
3 پست
یزکوهی
1 پست
مغ_ها
2 پست
طائیان
1 پست
بافق
1 پست
فرافتر
1 پست
اصطخر
2 پست
هدش_یزد
1 پست
مادها
1 پست
ارت_،_ارد
1 پست
عقدا
1 پست
غارنشینی
1 پست
اشکفت_ها
1 پست
تاریخ
1 پست
بنام_خدا
1 پست